Ansprechpartner

Daniel Volz                                                                                                                         Sebastian Brunner       
Abteilung:                                                                                                                          Abteilung:
Verkauf Werkzeug & Maschinen, Betriebsbedarf u.v.m.                                       Technischer Handel, Dichtungs,- Antriebstechnik u.v.m.

Mobil:     0172 7224784                                                                                                   Mobil:     0170 5265225
Telefon: 0621 / 879996-28                                                                                              Telefon: 0621 / 879996-25
Fax:        0621 / 879996-29                                                                                              Fax:        0621 / 879996-29

Mail:   volz@werkzeugpartner-sw.de                                                                         Mail:   brunner@werkzeugpartner-sw.de
Web:  www.werkzeugpartner-sw.de                                                                          Web:  www.werkzeugpartner-sw.de


 

Michael Brenner                                                                                                               Oliver Broos     
Abteilung:                                                                                                                          Abteilung:

Vermietung, Reparatur, Sonderbeschaffungen u.v.m.                                           Verkauf  Schweißtechnik Werkzeug & Maschinen u.v.m.  

Mobil:     0170 3340320                                                                                                   Mobil:    
Telefon: 0621 / 879996-18                                                                                              Telefon: 0621 / 879996-27
Fax:        0621 / 879996-17                                                                                              Fax:        0621 / 879996-17

Mail:   brenner@werkzeugpartner-sw.de                                                                  Mail:   broos@werkzeugpartner-sw.de
Web:  www.werkzeugpartner-sw.de                                                                          Web:  www.werkzeugpartner-sw.de

 

 

 Datenschutz