Ansprechpartner

Daniel Volz                                                                                                                  Sebastian Brunner       
Abteilung:                                                                                                                   Abteilung:
Verkauf Werkzeug & Maschinen, Betriebsbedarf u.v.m.                                        Technischer Handel, Dichtungs,- Antriebstechnik u.v.m.

Mobil:     0170 3368919                                                                                               Mobil:     0170 5265225
Telefon:  0621 / 879996-28                                                                                         Telefon:  0621 / 879996-25
Fax:        0621 / 879996-29                                                                                          Fax:        0621 / 879996-29

Mail:   volz@werkzeugpartner-sw.de                                                                        Mail:   brunner@werkzeugpartner-sw.de
Web:  www.werkzeugpartner-sw.de                                                                         Web:  www.werkzeugpartner-sw.de


 

Michael Brenner                                                                                                         Oliver Broos     
Abteilung:                                                                                                                   Abteilung:

Vermietung, Reparatur, Sonderbeschaffungen u.v.m.                                            Verkauf  Schweißtechnik Werkzeug & Maschinen u.v.m.  

Mobil:     0170 3340320                                                                                               Mobil:     0170 3368918
Telefon:  0621 / 879996-18                                                                                          Telefon:  0621 / 879996-27
Fax:        0621 / 879996-17                                                                                           Fax:        0621 / 879996-17

Mail:   brenner@werkzeugpartner-sw.de                                                                  Mail:  broos@werkzeugpartner-sw.de
Web:  www.werkzeugpartner-sw.de                                                                         Web:  www.werkzeugpartner-sw.de

 

 

 Datenschutz